Tre typer hetsjakt

En særlig fartsfylt form for drivjakt kalles gjerne for hetsjakt, fordi man bruker “hetsende” hunder som setter etter byttet for selv å ta det. I dette tilfellet er det altså hunden som feller viltet, ikke jegeren med sitt våpen. Denne typen jakt var mye vanligere før, men har nå blitt forbudt i Norge og mange andre vestlige land fordi den anses å være usivilisert. I fattige land benytter man seg imidlertid fortsatt av denne typen jakt for å skaffe mat til familien. De beste hundene for denne typen jakt er de superraske myndene, som også har svært godt syn. Noen ganger brukes også støvere eller små terriere.falconry_stock_16_by_austringer

En alternativ versjon av hetsjakten kalles parforsejakt, fra det franske begrepet par force. Her jakter man rødrev til hest, med bruk av et helt kobbel av hunder. I revejakten bruker man selvfølgelig helst revehund, det som kalles foxhound på engelsk, men det er også andre raser støvere m.v. som kan brukes til slik jakt. Jakten foregår på den måten at hundene hetser reven til den er helt utmattet og ikke greier mer. Tradisjonelt har reven blitt drept av den blir slitt i fillebiter av aggressive hunder. Denne formen for jakt er også uglesett i Norge og mange andre land i dag.

Den tredje typen av hetsjakt kalles gjerne for falkoneri, der man som navnet tilsier benytter seg av falker eller andre tamme rovfugler i stedet for hunder. Som oftest er det jaktfalk, hauk, eller kongeørn som brukes til denne typen jakt, hvor selve jakten kalles for falkonering. Dette var en viktig form for sport for kongelige og adel i middelalderen og tidlig nytid, men nå har det blitt forbudt i mange europeiske land. Noen steder har man imidlertid tatt i bruk tamme falker og ørner til nye formål, som å jage andre fugler unna flyplasser og dermed forhindre ulykker.