Topp 10 jakthunder i verden – valg av jakthund

Det finnes en rekke ulike jakthundraser som er spesielt avlet for både små- og storviltjakt samt fuglejakt. Den beste jakthund for én type jakt, kan fungere dårligere i en annen type jakt. I Norge er jakthundene gruppert via FCI-systemet. I dette systemet skiller man mellom drivende hunder som er gode på å spore vilt, støtende hunder som er kortjagere, skjellende hunder som får viltet til å stoppe opp for så å varsle jegeren ved å bjeffe, apporterende hunder samt stående fuglehunder som finner byttet og deretter varsler jegeren i form av å vende hodet mot det.

Den beste jakthund til ulike typer jaktshutterstock_91494299

Blant fuglehunder så har setterne pekt seg ut som særlig populære. Engelske settere er blant de fem mest populære hunderasene i Norge. Den fungerer i jaktsammenheng som en stående fuglehund og søker mer vidstrakt enn de andre setterne. For jakt på storvilt er norsk elghund en soleklar vinner og er den mest populære hunderasen i Norge. I jaktsammenheng fungerer den som skjellende, og egner seg i jakt på alle typer storvilt – spesielt på elg og bjørn. I jakt på småvilt, som rådyr, har dachs vist seg å fungere godt. Den er brukt som drivende hund, og har i denne sammenhengen gjort suksess. Les mer om valg av hund på villrosebakken.no.

Topp ti jakthunder

Det er altså mye man bør tenke over før man tar et valg om hvilken jakthund man skal anskaffe seg. Selv om alle hunder har grunnleggende samme behov, har ulike hunderaser ulikt behov for aktivisering og ulikt temperament. De har også ulike spesialiseringsområder. Tenk over hvor mye mosjon du kan tilby hunden, hvilken type jakt den skal være med på og i hvilket terreng. Avsluttende kommer her en liste over verdens 10 mest populære jakthunder:1. Beagle 2. Blodhund 3. Chesapeake Bay Retriever 4. Coonhound 5. Dachs 6. Engelsk Setter 7. Fox Terrier 8. Labrador Retriever 9. Pointer 10. Spansk Vannhund. Alle disse egner seg til ulike jakttyper.