Smygjakt og støkkjakt

Smygjakt, av noen også kalt snikjakt, er en type jakt der jegeren helt på egen hånd smyger seg rundt i jakta for å kunne komme nær nok viltet at han kan skyte. Poenget er selvfølgelig å oppdage viltet man leter etter uten selv å bli oppdaget. Dette er en form for jakt som er ganske vanlig når man for eksempel er ute etter hjort eller rådyr. En av fordelene med denne typen jakt er at den er svært enkelt rent organisatorisk, det kreves ingen egentlig planlegging eller koordinering ettersom man som regel gjør det helt alene.camo-hunting-clothes-jackets-pants-gloves-guys

På den annen side krever smygjakten langt mer av jegerens individuelle ferdigheter. Først og fremst må man kunne være svært tålmodig, i tillegg til at man må være godt kjent i terrenget og ha god kunnskap om atferdsmønstre hos den arten man jakter på. Hjorten er et fryktsomt dyr og svært hurtig til bens. Den vil flykte umiddelbart i høy hastighet dersom den oppdager jegeren, og har både god hørsel og luktesans som beskytter den mot mennesket. I tillegg er det en varsom art som sjelden opptrer på en uforsiktig eller uvøren måte, men heller forventer at farer kan dukke opp til enhver tid. De kjenner ulike bevegelser som er vanlige i skog og mark, og blir fort mistenksomme. Selv om natten har de forholdsvis godt syn.

Alt dette gjør at jegeren må være svært godt kamuflert og forsiktig i sin fremferd. Han må gå mot vinden, være klar over forhold som lys og skygge, unngå å trå på kvister eller løv, og gjerne også kamuflere hudfargen ved hjelp av kamuflasjefarge. Bevegelsene må være rolige og avslappede. Dersom jegeren lykkes med dette og kommer over et byttedyr, vil han som regel ha en enkel jobb med å felle det – fordi det ikke er klart til å flykte.

Det motsatte av smygjakt er støkkjakt, der man bevisst skremmer viltet. Dette brukes særlig mot fugler; man skremmer dem opp og skyter når de prøver å fly sin vei.