Elgjakten – Norges mest populære

Jakt på elg er vanlig og populært i mesteparten av Norge, faktisk i over 300 av landets kommuner. Elgen er helt uten sidestykke når det gjelder betydningen som matauk for befolkningen, og denne jakten har også ganske stor økonomisk betydning. Først og fremst er det imidlertid snakk om en umåtelig populær fritidsaktivitet og et åsted for sosialt samvær, spesielt for menn, som for mange gjør elgjakten til årets høydepunkt. Hvert år felles så mange som 40 000 elger i Norge, det vil si over 100 i snitt i de mange 4097__1979kommunene der det drives elgjakt.

Jakt på elg er i likhet med all jakt på hjortedyr regulert av stat og kommune, med fastsatte tider for sesongen. Som regel er jakttiden for elg fra slutten av september til utgangen av oktober, selv om den noen steder også kan være enda kortere. I tillegg er det kvotebegrensninger som regulerer hva slags dyr man kan felle, og regler for hvor, når og hvordan man kan jakte elg. Det meste av relevante regler finnes i viltloven. Poenget med alle disse lovene og forskriftene er naturligvis å sikre en fornuftig forvaltning av elgen og andre naturressurser.

I de senere år har lokale myndigheter fått mer råderett over hvordan elgen skal forvaltes i egen kommune (dette gjelder for øvrig også andre former for vilt). Formålet skal ha vært å ansvarliggjøre de lokale aktørene som også er best kjent med lokale forhold. Det innebærer blant annet at det nå er kommunene som bestemmer kvotene for hvor mange dyr man kalle felle, hva slags dyr det skal være, osv. I Norge er det nemlig noe som heter målrettet avskytning, som i enkelthet betyr at man ikke kan skyte hvilken som helst elg, men også må ta hensyn til kjønn og alder innenfor gitte kvoter. Det er for å gi en mer kontrollerbar og målrettet forvaltning av elgbestanden som ressurs.