De fem store: storviltjakt i Afrika

De fem store eller Big Five er et uttrykk som brukes om de store villdyrene som det er vanskeligst å jakte på i Afrika. Disse dyrene er løve, bøffel, elefant, leopard og neshorn. Noen mener at det egentlig er snakk om seks forskjellige arter, fordi man blant elefantene finner både savanneelefant og skogelefant i Afrika.download (97)

Mange tror at betegnelsen “de fem store” har noe med størrelsen å gjøre, men det altså heller utfordringen med å jakte på disse dyrene det dreier seg om. En flodhest er selvfølgelig mye større enn en bøffel, likeledes som en gnu er mye større enn en leopard. Men disse dyrene er ikke like vanskelige å få has på for jegerne som de fem store. Det var storviltjegerne selv som tok i bruk uttrykket, men det ble ganske snart tatt i bruk av turistnæringen for å trekke til seg flere som ønsker å prøve seg som storviltjegere. I dag finnes det til og med et trofé man kan få for å ha felt alle fem i jakt til fots. Det er flere land i Afrika hvor alle disse fem artene befinner seg, deriblant Sør-Afrika og Botswana i den sørlige delen av kontinentet og Kenya og Tanzania i Øst-Afrika.

I dag stilles det ofte spørsmålstegn ved både den økonomiske, kulturelle og politiske betydningen av den prestisjetunge jakten på de fem store. Kritikerne hevder gjerne at det er noe nykolonialistisk over det hele, siden praksisen vitterlig viderefører kolonistenes gamle levesett og favorittaktiviteter. Miljøvernere er også ofte i harnisk over at flere av disse dyrene på noen steder er utrydningstruet, og at det er umoralsk å oppfordre til jakt på dem. Samtidig er det også slik at de aller fleste som jakter de fem store gjør det for jaktens skyld, og i liten grad har noe politisk formål. Samtidig bidrar de gjerne betydelig til økonomien i fattige afrikanske land.