Topp 10 jakthunder i verden – valg av jakthund

Det finnes en rekke ulike jakthundraser som er spesielt avlet for både små- og storviltjakt samt fuglejakt. Den beste jakthund for én type jakt, kan fungere dårligere i en annen type jakt. I Norge er jakthundene gruppert

De fem farligste hundene i Norge

En farlig hund er en aggressiv hund som er truende til å angripe. Hvorvidt en hund er farlig eller ikke avhenger i liten grad av dens rase. Fysisk og mental helse hos hunden, genetikk, om den er

Elgjakten – Norges mest populære

Jakt på elg er vanlig og populært i mesteparten av Norge, faktisk i over 300 av landets kommuner. Elgen er helt uten sidestykke når det gjelder betydningen som matauk for befolkningen, og denne jakten har også ganske

De fem store: storviltjakt i Afrika

De fem store eller Big Five er et uttrykk som brukes om de store villdyrene som det er vanskeligst å jakte på i Afrika. Disse dyrene er løve, bøffel, elefant, leopard og neshorn. Noen mener at det

Hunden – jegerens beste venn

I de fleste typer jakt gjør jegeren bruk av hund til å spore opp, skremme, eller jage byttet, og også til eventuelt å foreta søk etter skadeskutt vilt. Det antas at den viktigste årsaken til at mennesket

Tre typer hetsjakt

En særlig fartsfylt form for drivjakt kalles gjerne for hetsjakt, fordi man bruker “hetsende” hunder som setter etter byttet for selv å ta det. I dette tilfellet er det altså hunden som feller viltet, ikke jegeren med

Smygjakt og støkkjakt

Smygjakt, av noen også kalt snikjakt, er en type jakt der jegeren helt på egen hånd smyger seg rundt i jakta for å kunne komme nær nok viltet at han kan skyte. Poenget er selvfølgelig å oppdage

Drivjakten – en eldgammel jaktform

Drivjakten har sitt opphav helt tilbake i det historikere gjerne omtaler som steinalderen, før bruken av noen form for avansert teknologi. Ved drivjakt driver eller jager man viltet inn i et slags bakholdsangrep der andre medlemmer i

Småviltjakt og storviltjakt

Tradisjonelt har man ofte operert med et skille mellom det som kalles småviltjakt på den ene siden og storviltjakt på den andre. Selv om dette ikke akkurat er noen vitenskapelig klassifisering, gir det en nyttig avklaring for

Jakt – i mannens natur

Jakt er som de fleste vet en aktivitet som går ut på å finne, felle, eller fange villdyr og ville fugler. Gjennom mesteparten av menneskehetens historie, før den neolittiske revolusjonen som gjorde menneskene til jordbrukere, var homo